Hem Meny Senaste KontaktTankar kring livet
 

De flesta människor funderar nog över livets mening någon gång. Det finns även de som anser sig ha funnit svaret och med stor frenesi försöker övertyga andra om att deras åsikt är den rätta. Precis som många politiska ledare, finns religiösa sådana som insett att logiska resonemang och mentala modeller inte tilltalar flertalet människor. De framkallar i stället känslomässiga reaktioner, som hos många kan överskugga den mentala delen. Detta kan få människor att anta de mest underliga och verklighets-frånvända åsikter.

Människor som aldrig haft en andlig upplevelse av något slag kan aldrig bedöma dessa, eller förstå de människor som har sådana. De försöker, utifrån sin värld som de kan uppleva, sätta in en större upplevelse inom sina små begränsande ramar. Resultatet blir meningslöst, det hjälper inte vem man är eller vilken utbildning man har. Det här är fundamentalt och viktigt att man förstår, om man själv har olika upplevelser.
 
De som fått smaka på "högre" upplevelser blir ofta oerhört fascinerade av dessa. Det finns kurser inom ”new age” som mer eller mindre helt går ut på att man ska utveckla förmågor, vilka ger diverse upplevelser. Även vissa droger kan ge upplevelser, vilket de människor som aldrig haft några ofta visar total oförståelse för. Detta blir då dubbelt olyckligt, eftersom de som tar drogerna möts av ren okunnighet. De kan då välja att inte lyssna på goda och välmenande råd att sluta med drogerna.

På samma sätt, om man tar det i fel ordning, öppnar upp för upplevelser innan det egna systemet är redo, blir det som att bryta upp en blomknopp i stället för att låta den slå ut av sig själv. Då går det sönder och reparationen kan komma att ta lång tid efteråt.

Är det då verkligen möjligt att öppna upp för dessa energier innan man är redo för dem? Sköter inte universum detta per automatik? Jag har mött människor som bestämt hävdat att det är så.

Men jag har även mött åtskilliga människor som råkat verkligt illa ut efter att ha experimenterat för mycket inom ”new age”, eller inte kunnat hålla sig ifrån droger. Jag har träffat människor med ett sådant kaos i sitt energisystem att de inte längre kunde leva ett normalt liv. Den som hävdar att det inte finns några risker med detta är helt enkelt okunnig. Med sin okunnighet kan de dessutom leda andra rakt i fördärvet.

Gör saker och ting i rätt ordning, är mitt enkla råd. Ta hand om dig själv både fysiskt, emotionalt och mentalt. Meditera gärna, men som med allt annat, gör det med måtta. Ansträng dig för att bli en bättre människa, men gör det med stort tålamod och överseende med dig själv. Den som kan se sig själv som man är med fel och brister, med ett förlåtande sinnelag, samtidigt som man strävar efter förbättring, har nått sann livsvisdom.

De andliga upplevelserna kommer, när ditt system är redo för dem. Då går det naturligt och av sig självt. Enkelt? Ja visst, varför inte? Det brukar vara av okunnighet som man krånglar till det för sig.

Många människor får symbolisk ledning i sina drömmar utan att de vet om det. Studera dina drömmar, där kan finnas mycket att lära. Var beredd på att det mesta meddelas via symboler som man måste lära sig själv. I övrigt, bara lev livet. Det är därför vi är här. Ta allt som händer som en erfarenhet, som du kan lära dig något av. Då går utvecklingen så bra och effektivt som den bara kan.


 Allt material: Copyright ©Mats Olsson