Mystiker


Stora vetenskapliga upptäckter kan inte göras med hjälp av logik.

Albert Einstein


En journalist frågade en gång den engelska fysikern Isaac Newton hur han, som var så bildad, kunde tro på "övernaturliga" fenomen.

"Har ni själv läst mycket litteratur i ämnet?" frågade Newton.
"Nej, det har jag inte."
"Har ni då någon egen, personlig erfarenhet av sådana här saker?"
"Nej, verkligen inte!"
"Då är det meningslöst att diskutera ämnet med er, för då är ni helt okunnig." kommenterade Newton och gick därifrån.

Isaac Newton var en av alla tiders största vetenskapsmän, men han var också en mystiker. Hans tro på övernaturliga fenomen var orubbad under hela hans liv, och han använde regelbunden meditation som ett verktyg för att göra sina upptäckter.

En annan som regelbundet mediterade var Thomas Alva Edison, uppfinnaren av glödlampan mm. När han satte sig ner för att meditera tog han en kula i varje hand. Under meditationen höll han händerna med handflatorna uppåt, och om han hamnade i ett alltför djupt tillstånd, tappade han kulorna i golvet. Av smällen vaknade han upp och kunde börja om igen. På detta sätt kom många av Edisons uppfinningar till.

Vid en närmare undersökning visar det sig att de flesta av världens stora tänkare, musiker och konstnärer också var mystiker. Listan kan göras lång, bara från 1900-talet kan vi nämna namn som Einstein, Bohr, Planck, Heisenberg m.fl. En del höll denna sida av sig själva i bakgrunden, medan andra som t.ex. Einstein, gjorde vissa ansträngningar för att visa vikten av det mystiska för sin omvärld. På detta sätt kom han att bli betraktad som lite excentrisk av oförstående materialister, men de hade "överseende" med det eftersom hans teorier var så fantastiska.

Wolfgang Amadeus Mozart berättade en gång hur hans musik skapades. Han beskrev hur den kom när han befann sig i avslappnad stillhet. Plötsligt var den bara där. Mozart kunde höra början, mitten och slutet på stycket samtidigt. Han kunde höra alla instrument. Sedan var det bara att sätta sig ner och skriva alla noterna. Faktum är att Mozart aldrig behövde skriva om en enda not. På ett liknande sätt beskrev Beethoven hur han kunde hamna i ett meditativt tillstånd när han exempelvis reste i en vagn, och hur musiken då började flöda inom honom.

Den svenske teknikern Balzar von Platen, känd som kylskåpets uppfinnare, uppgav att han år 1914 fick besök av "en ande" som beskrev hur han skulle konstruera en maskin som kunde ta värme från det kalla och ge till det varma, ett slags "perpetuum mobile". Efteråt kunde von Platen aldrig fullt ut komma ihåg denna maskin som "stred mot naturlagarna", men delar av idéerna resulterade så småningom i konstruktionen av kylskåpet.

Det enda som behövs för att ge förståelse för allt detta är att man accepterar förekomsten av "ickefysiska" nivåer. Den uppenbara förklaringen blir då den enda. Våra största hjärnor har haft en bättre kontakt med "andra tillvaroplan" än de flesta. De har, ofta helt medvetet, t.ex. genom meditation sökt dessa plan för att på så sätt få sina idéer. Tankarna och idéerna bildades inte då, de fanns där redan innan, fast på högre ickefysiska nivåer, men "transformerades" av geniet ner till vår fysiska nivå. Dessa genier har dessutom i många fall bemödat sig för att förklara denna kontakt på ett enkelt sätt för sina medmänniskor, och därigenom riskerat totalt förlöjligande.

Redan den grekiska filosofen Platon försökte på sin tid med detta, då han beskrev vad han kallade "idévärlden", en värld parallell med vår egen, och enligt Platon "mer verklig än vår verklighet". Jag minns ännu hur jag fick lära mig i skolan att "Platon hade vissa tokiga idéer" men att han annars var ett stort geni.

Kanske kommer det att visa sig att skillnaden mellan våra största vetenskapsmän, konstnärer och även religiösa förkunnare inte alls är stor. De var nästan alla mystiker eller esoteriker på någon nivå, och kunde med hjälp av god kontakt med "inre plan" ge ett bidrag till mänskligheten.


De som tror att de vet allt

har ingen möjlighet att upptäcka att de inte gör det

Leo Buscaglia


© Mats Olsson Skicka E-mail