ortler

DIVERSE TEXTER

Artikel ur Domsandsbladet -93.
Från segelflyg-EM i Finland Artikel ur Segelflygsport -88
Räddad av en solstråle Segelflyg när det är som bäst.
Svensk mästare igen! Från SM i Arboga -83

ANDLIGT

Tankvärda citat Av kända människor.
Tankar av Moder Teresa Läs dem!
Tankar av Sören Kirkegaard Till eftertanke
Egna filosofiska funderingar Inledning
Filosofiska funderingar 2 Trosfrågor
Filosofiska funderingar 3 Mystiker
En kanaliseringskurs om behovet av kunskap
Om livet Egna tankar

© Mats Olsson Skicka E-mail