Människor är ofta oresonabla, ologiska och självcentrerade;
Förlåt dem ändå.

Om du är snäll, kan människor anklaga dig över själviska,
inre motiv; Var snäll ändå.

Om du är framgångsrik, kommer du att få några falska
vänner och några äkta ovänner; Var framgångsrik ändå.

Om du är ärlig och rak, kommer människor att lura dig;
Var ärlig och rak ändå.

Det du ägnar år att bygga upp, kan någon förstöra över en
natt; Bygg ändå.

Om du hittar frid och lycka, blir de avundsjuka;
Var lycklig ändå.

Det goda du gör i dag, kommer folk att ha glömt i morgon;
Gör gott ändå.

Ge världen det bästa du har, och det kanske ändå inte räcker;
Gör ditt bästa ändå.

Du förstår, i den slutgiltiga utvärderingen är det mellan dig
och Gud; Det var ändå aldrig mellan dig och dem.

Moder Teresa


© Mats Olsson Skicka E-mail