TANKVÄRDA CITAT

Här följer några citat av mer eller mindre kända personer. Några visar upp en stor visdom, och manar till eftertanke. Andra var kanske inte lika välbetänkta...


Säg aldrig: Jag känner icke till detta, alltså är det falskt.
Man måste studera för att veta, veta för att förstå,
förstå för att bedöma.
Maxim av Narada

Endast godhet räcker inte. En hård, kall visdom behövs
för att godheten ska åstadkomma gott.
Jubal Harshaw

Fantasi är viktigare än kunskap.
Albert Einstein

Försvara din begränsning, och du får behålla den.
Richard Bach

De som tror att de vet allt har ingen möjlighet
att upptäcka att de inte gör det.
Leo Buscaglia

Allt som kan uppfinnas har blivit uppfunnet.
Charles Duell
Chef för patentverket 1899

Det är nedslående att leva i en tid,
när det är lättare att spränga en atom
än en fördom.
Albert Einstein

Den som söker, han finner
Jesus av Nasaret

Mer finns i himmel och på jord, Horatio,
än vetenskapen någonsin kunnat drömma om.
Hamlet

Det finns inte något problem som inte medför
en gåva till dig. Du söker problem
för att du behöver deras gåvor.
Richard Bach

Läraren kan öppna dörren,
men du måste själv gå igenom den.
Kinesiskt ordspråk

När du upptäcker att du tycker som majoriteten,
är det dags att stanna upp och tänka efter en stund.
Mark Twain

Vem i helsicke vill höra skådespelare tala?
Harry Warner
Warner Brothers 1927

Det viktigaste är att aldrig sluta fråga.
Albert Einstein

Förståelsen för den yttre rymden kan enbart komma i takt
med att vi lär känna vår egen inre rymd.
Shirley Maclaine

Flygplan är intressanta leksaker
men har inget militärt värde.
Fransk militärstrateg 1911

Du blir vad du tänker.
Buddha

En tillräckligt hög teknisk nivå
går inte att skilja från magi.
A. C. Clarke.

Här är ett prov för att utröna
om din mission på Jorden är avslutad:
Om du lever, är den inte det.
Richard Bach
If you want others to be happy, practice compassion,
if you want to be happy, practice compassion.
The Dalai Lama

Den som kan skratta åt sig själv,
upphör aldrig att ha roligt.
Shirley Maclaine

Vad världen behöver idag
är inte fler begåvade människor.
Vad världen till varje pris behöver
är människor med större djup.
Richard Foster

All sanning passerar genom tre stadier:
Först blir den förlöjligad;
sedan blir den våldsamt angripen:
slutligen anses den som självklar.
Schopenhauer

Få saker betyder speciellt mycket
De flesta betyder ingenting alls.
C.W.Leadbeater

Det finns ingen religion
som är högre än sanningen.
H.P.Blavatsky

Inga är så hopplöst förslavade
som de som felaktigt tror sig vara fria
Johann Wolfgang von Goethe

Att vara anpassad till ett i grunden sjukt samhälle
är inget tecken på hälsa
Jiddu Krishnamurti

© Mats Olsson Skicka E-mail