Möte med Wilhelm  Tham på Göta  kanal.

 A meeteing with  Wilhelm Tham on  Göta Kanal.


 På väg neråt.

 Going down.


 The last lock of the  channel. The Baltic  sea ahead.

 Slussen i Mem.  Östersjön rakt  föröver.


 Capella Ecumenica, st. Annas skärgård

 "Rauk", typical  stone formations on  Gotland.

 Typiska Gotländska raukar (Fårö)


 St. Karlsö.

 Meeting an ugly  thunderstorm in the  middle of the sea.  Not fun.Strong  winds under the  strange, low  rotorcloud.

 Möte med en  åskfront norr om  Öland. Inte särskilt  kul. Starka vindar  under det låga,  underliga  rotormolnet.


 Stämningsbild från  st. Annas skärgård.

© Mats Olsson Skicka E-mail