Zinken 1613m, Tyskland 31/3 2016Efter att ha parkerat bilen vid Unterjoch (2,50 Euro), går vi runt bergets södra sida tills vi ser toppen framför oss. Själva uppgången görs från sydost. Här syns toppkorset högt upp, mitt i bild. (Större bild)

 


Jag tycker att de norra Alperna har en alldeles egen skönhet. De är inte högst, men det finns enormt vackra platser som man kan hitta här. (Större bild)

Uppe på ca 1400m. (Större bild)

Nu har vi nått ryggen, som vi sedan följer mot toppen. (Större bild)

Det är ganska brant på den högre delen. Nu har vi kommit fram till klätterstigen, som är säkrad med vajer. (Större bild)

Sören uppe i klyftan. (Större bild)


Härifrån är det ytterligare ett brant avsnitt till toppen. Snön gör det extra besvärligt och vi tar undan snö så att vi får fram vajern. (Större bild)

En titt norrut mot tvillingtoppen Sorgschrofen, 1636m. (Större bild)

Utsikt från toppen. Det här är ingen nybörjartopp, även om man inte måste ha sele och hjälm för den här klättringen. Men lite erfarenhet med brantare uppgångar skadar inte. (Större bild)

Men här är vackert! Här syns västra öppningen mot Tannheimer Tal, Österrike. (Större bild)

Hochvogel, 2593m, mitt i bild. (Större bild)
Åt sydväst ser man bl.a. områdena kring Oberjoch. (Större bild)