Kyrkjeoksle 1843m, 24/6 2014
Austre Kyrkjeoksle 1930m
Langvasshøe 2030m

Dags för ett nytt besök på Leirvassbu i Jotunheimen. Bilen parkeras på 1410m höjd vid hyttan. (Större bild)

 


Vägen är till att börja med enkel att gå, även om vi måste passera ett antal snöfält (se spåren över snön). Det visar sig emellertid att snön är fast och enkel att gå på, skönt. (Större bild)

Först tar man sig upp till ca 1540m på en ås, innan man går ner ett stycke och påbörjar den egentliga klättringen upp mot Kyrkjeoksle (Större bild)
De ca. 500 höjdmetrarna upp till Kyrkjeoksle är relativt okomplicerade. (Större bild)

Toppröset på Kyrkjeoksle, med vägen vidare över åsen. Austre Kyrkjeoksle syns till höger i bild, framför Langvasshøe. Till vänster  Visbretinden, 2234m(Större bild)

Från den här vinkeln ser Kyrkja, 2032m, ut som en riktig hårding. Ändå är uppgången på just den här sidan. Det är nu fem år sedan jag gick upp på den. (Större bild)


Glittertind, långt i nordost. (Större bild)

En nöjd Bosse på toppen av Kyrkjeoksle, 1843m. (Större bild)

Det tar någon halvtimme att ta sig ner 70hm, över åsen och upp till Austre Kyrkjeoksle, 1930m. Uppgången visar sig relativt brant med vissa inslag av klättring. Vet inte om jag väljer den optimala vägen, men där finns små rösen. Jag går upp på sv sidan. Om man tar omvägen runt till so blir uppgången enklare. (Större bild)
Efter att ännu en gång gått ner ca 80hm börjar så klättringen upp mot Langvasshøe. Även här är relativt brant och viss scrambling behövs.  (Större bild)
Utsikten från Langvasshøe är mycket vacker. Här syns Hurrungane i sydväst. (Större bild)

Visbretinden ser lockande ut, bara någon km åt nordost. Det verkar som om man kan gå obehindrat hela vägen upp även om det är brant. Men den står inte på mitt schema i dag. (Större bild)

Rakt söderut. (Större bild)

Høgvalgtindane med Høgvalgbreen åt väster. (Större bild)
Åt nordväst syns bland andra Storebjørn 2222m och Smørstabbtind 2208m. (Större bild)
Vädret denna dag är helt fantastiskt med en närmast obegränsad sikt. Till vänster syns Skarddalstinden 2100m. (Större bild)