Kyrkjinøse 1308m, 12/2 2014

Kyrkjinøse finns på Filefjell, omedelbart norr om byn Kyrkjestølane. Man kan stanna längs E16 och har då endast ca 2km, 350hm till toppen. Det här är en kort och enkel tur, i mitt fall lagom då jag är på väg hem och har trötta ben efter gårdagens längre vandring. (Större bild)

 


Man startar på 960m höjd. Här en bild tillbaka mot Kyrkjestølane från ett litet stycke upp på sluttningen. (Större bild)

Leden går först upp till en sadelpunkt till höger om berget. Från baksidan finns sedan en lättare uppgång till själva toppen. (Större bild)

Nästan uppe vid sadelpunkten, nu på 1125m. Det blåser kraftigt, vilket syns på snödrevet. Rösena sticker upp prydligt ovan snön. (Större bild)

Sluttningen upp mot toppen är inte så brant från baksidan. (Större bild)


Men det blåser kraftigt i dag, som sagt. Bilden från ca 1200m. (Större bild)

Nästan uppe. Med snöskor på tar det mig en dryg timme till toppen. (Större bild)

Toppröset på Kyrkjinøse. Här syns fjällvärlden söderut. (Större bild)

Österut ser man Støgonøse, 1439m. (Större bild)

Den här bilden är tagen norrut. Allt är bara vitt, och de solbelysta fläckarna är ännu vitare. (Större bild)

En titt västerut. E16 syns nere i dalen. Den är öppen för trafik i dag, men vägen över Hemsedalsfjellet är bara tillgänglig i kolonnkörning, på grund av det hårda vädret. Molnen bildar dramatiska formationer i den starka blåsten, troligen till en stor del skapade av vågfenomen över bergen. Och ja, det var kallt här uppe... (Större bild)