Røggjin 1370m, 25/6 2013

En bild på Røggjin, så som den ser ut nerifrån Hemsedal. Det här är vintersportort, med slalombackar och en stor turistanläggning högt uppe på berget. Det går en väg (bomväg) förbi anläggningen och vidare upp på fjället. (Större bild)

 


6km efter bommen, på 1050m höjd, markerar en liten skylt att stigen upp mot toppen börjar. Endast ca 300hm, och inga tekniska svårigheter gör detta till en mycket tillgänglig topp. Vi tar den som en kvällstur för att ha något trevligt att göra när vi kommit upp hit.  (Större bild)

Trots att leden upp är väl markerad, lyckas vi ändå tappa bort den och får en brantare stigning än nödvändigt. Inga problem dock. Här en bild åt nordväst från 1230m höjd. (Större bild)

Strax före toppen (toppmarkeringen syns i bakgrunden). Det varma vädret gör att det är full fart på snösmältningen just nu, med höga vattenflöden och även översvämningar som följd nere i dalarna. (Större bild)

Toppröset på Røggjin. Bilden tagen rakt norrut. Sjön Vavatn går att se i bakgrunden. (Större bild)


Åt nordväst slingrar sig vägen vidare från Hemsedal, genom Heimdalen och sedan vidare upp över fjället mot västlandet. (Större bild)

Mer rakt västerut syns sjön Gyrinosvatnet, med Reineskarvets flacka fjäll bakom. (Större bild)

Österut syns Hemsedal, med bl.a. Skogshorn 1728m bakom. Mitt i bild bakom byn syns också den lägre toppen Såta, 1257m. (Större bild)

Långt norrut kan man skymta några av Jotunheimens spetsiga toppar. Det är upp dit vi ska i morgon. (Större bild)