Skurvefjellet 1741m, 9/9 2012

En front har passerat området under natten, och på morgonen är bergen helt dolda i moln. Men det blir långsamt bättre och vi startar kl 9.30, på 920m höjd. Det är 2,5 grader varmt. Såta, 1257m, skymtar genom molnen i bakgrunden. (Större bild)

 

In i dimman. Vi passerar just sjön Såtetjerne på knappt 1100m och har nu kommit in i moln. Sikten är nästan lika med noll. (Större bild)

Men även i moln kan det vara vackert. Vi följer bäcken uppåt en stund medan vi letar efter en lämplig väg upp mot Skurvefjellets sydtopp. (Större bild)

Lite högre upp närmar vi oss molnens översida, och bergen börjar åter skymta igenom. (Större bild)

Bara en liten stund senare kommer vi upp över stratustäcket, och här blir det riktigt vackert, nästan magiskt. Såtas topp tittar upp genom molnen. Bilden är tagen på 1210m höjd. (Större bild)
Hemsedals skidanläggning sedd från sydtoppen, 1428m. Det lägre stratustäcket håller på att öppnas upp nu, men det finns ännu ett på lite högre höjd. (Större bild)

Söderut kan man bland annat skymta Veslehorns höga vattenfall Hydnefossen, här till höger i bild. (Större bild)
Upp mot huvudtoppen ser det lite mer dystert ut. Den är fortfarande väl dold av det högre stratustäcket. Vi är ändå optimister och tar oss upp genom en ränna till vänster i bild, sedan snett upp åt höger. (Större bild)
Uppe vid Skurvefjellets sydöstra utkikspunkt, GPS-höjd 1712m, någon timme senare. Molnen skingras bara ett par minuter innan vi når hit. Huvudtoppen ligger fortfarande i moln. (Större bild)
Åt sydost syns branterna upp mot Nibbi, 1741m. (Större bild)
Uppe på huvudtoppen, 1741m. Det är bara ca 500m hit från utkikspunkten, och toppen är nu helt fri från moln. Vi känner oss ganska nöjda med det. (Större bild)
Några stämningsbilder från vägen ner, när vädret blivit betydligt bättre. Här vid sjön Såtetjerne på 1069m, med Skurvefjellets södra topp i bakgrunden. Den branta väggen brukar användas av klättrare. (Större bild)
Skurvefjellet som det ser ut från vägen över fjället på väg hem. Sydtoppen syns strax till vänster om mitten, medan huvudtoppen döljs av sluttningarna upp mot Nibbi. (Större bild)