Skogshorn 1728m

När man kommer söderifrån mot Hemsedal reser sig bergen och blir mer "alpina". Bland det första man ser är den imponerande sydsidan på Skogshorn. (större bild)

Man lämnar parkeringsplatsen på 900m och tar sig först upp genom ett busklandskap. (större bild)

Åt andra hållet hägrar toppen. Uppgången, här på bergets högra sida, är som synes ganska enkel. (större bild)

Dags för påfyllning av vattenflaskorna. Renare och kallare än så här blir inte vattnet. (större bild)

Stämningsbild söderut från ca 1300m höjd. (större bild)

Toppen på Skogshorn nås utan några egentliga svårigheter. Bilden är tagen norrut, med Jotunheimens snöklädda toppar i bakgrunden. (större bild)

Åt sydväst, på andra sidan Hemsedalen, ligger Veslehorn (1300m) med sitt imponerande vattenfall. (större bild)

Från toppen ser man Hemsedalen och Hallingdalen ringla sig åt sydost, genom de flackare och lägre fjällmassiven där. (större bild)