Aurora Borealis, Hok
30s, ISO 800
1/5 2013
fixed tripod
Nikon D3100, 18mm
Kp Index = 5 (G1)