Aurora Borealis, Hok
10s, ISO 800
17/3 2013
fixed tripod
Nikon D3100, 18mm
Kp Index = 6 (G2)