Aurora Borealis, Hok
10s, ISO 800
1/3 2012
fixed tripod
Nikon D3100, 18mm
Kp Index = 4