Aurora Borealis, Hok
15s, ISO 800
12/11 2012
fixed tripod
Nikon D3100, 18mm
Kp Index = 4